Õppekavad

Põhikool

Üldosa

Õppekava JJG - 2021link opens on new page

Tunnijaotusplaan JJG põhikooli õppekava LISA 1link opens on new page

Ainekavad alates 2022

Eesti keel I kooliastelink opens on new page, II kooliastelink opens on new page, III kooliastelink opens on new page. Inglise keel I kooliastelink opens on new page, II kooliastelink opens on new page, III kooliastelink opens on new page. Saksa keel II kooliaste, III kooliaste. Vene keel III kooliaste. Kirjandus II kooliaste, III kooliastelink opens on new page. Matemaatika I kooliastelink opens on new page, II kooliastelink opens on new page, III kooliastelink opens on new page. Loodus- ja inimeseõpetus I kooliastelink opens on new page. Loodusõpetus II kooliaste, III kooliaste. Inimeseõpetus II kooliastelink opens on new page, III kooliastelink opens on new page. Füüsika. Keemia. Ajalugu II kooliaste, III kooliaste. Bioloogia. Geograafialink opens on new page. Ühiskonnaõpetus 6. klass, 9. klass. Muusikaõpetus. Kunsti ja tehnoloogiaõpetus I kooliastelink opens on new page. Tehnoloogiaõpetuslink opens on new page. Kunstiõpetus II ja III kooliastelink opens on new pageInformaatikalink opens on new page. Kultuurilugu 2. klass, 5. klass. Liikumisõpetus ja rütmikalink opens on new page.

Ainekavad kuni 2021

Eesti keellink opens on new page, inglise keellink opens on new page, saksa keel, vene keellink opens on new page, kirjanduslink opens on new page, matemaatikalink opens on new page, loodusõpetuslink opens on new page, füüsikalink opens on new page, keemialink opens on new page, ajalugulink opens on new page, bioloogialink opens on new page, geograafialink opens on new page, inimeseõpetuslink opens on new page, ühiskonnaõpetuslink opens on new page, muusikaõpetuslink opens on new page, käsitöö ja kodunduslink opens on new page,  liikumisõpetus ja rütmikalink opens on new page, kunstiõpetuslink opens on new pagetehnoloogiaõpetuslink opens on new page, informaatikalink opens on new page, kultuurilugulink opens on new page

I ka PDFlink opens on new page

II ka PDFlink opens on new page

III ka PDFlink opens on new page

Gümnaasium

Üldosa

Õppekava JJG-2015 R link opens on new page

Tunnijaotusplaan JJG gümnaasiumi õppekava LISAlink opens on new page

Ainekavad alates 2022

Eesti keellink opens on new page, kirjanduslink opens on new page, inglise keellink opens on new page, vene keel, geograafialink opens on new page, füüsika, keemia, bioloogia, matemaatikalink opens on new page, ajalugu, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, kunstiõpetus, uurimiskursus, informaatikalink opens on new page, liikumisõpetus, psühholoogialink opens on new page, perekonnaõpetuslink opens on new page

Ainekavad kuni 2021

Informaatikalink opens on new page

Gümnaasiumi ainekavad PDFlink opens on new page

 

 

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 06.04.2024.