Dokumendid

Järva-Jaani Gümnaasiumi delikaatsete isikuandmete töötlemise kord - kordlink opens on new page

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord - Kordlink opens on new page

Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemaga  -  Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemagalink opens on new pageArenguvestluse tulemusedlink opens on new page.

Tunnustamise kord (muutmisel)  -  Tunnustaminelink opens on new page.

Dokumendiregister  -   delta.andmevara.eelink opens on new page

Palgajuhend - Järva-Jaani Gümnaasiumilink opens on new page 

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 26.06.2024.