Tunnustused

 

2023/2024

Diplom Eesti Jalgpalli Liit tunnustab tubli osalemise eest Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkonda, kes saavutas 2023/2024 õppeaasta Rimi koolijalka Järvamaa 1. - 3. klasside jalgpalis I koha. President Aivar Pohlak mai 2024

***

Tänukiri Tunnustame Teid Agnes Kaio Järva-Jaani Gümnaasiumist 2024. aasta veebruaris lastele ja noortele teavitusürituse läbiviimise eest turvalise interneti päeva tähistamise raames! Targalt internetis 01.03.2024

***

Tänukiri Tunnustame ja täname Teie kooli 2024. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustes osalemise eest! Tallinn 2024. aastal.

***

Tänukiri Täname kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus osalenud õpilasi, klassijuhatajaid ja kooli juhtkonda igakülgse toetuse eest. Teie kool oli üks 100 koolist, kes 2021/2022 õppeaastal panustasid uuringu edukasse läbiviimisse. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringut poleks olnud võimalik läbi viia ilma teie kooli kaasabita. Leila Oja HBSC Eesti uuringujuht, Tervise Arengu Instituut jaanuar 2024

***

Kvaliteedimärgis hõbetase nr. 152 Järva-Jaani Gümnaasium on liitunud Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga ning saavutanud hõbetaseme kvaliteedimärgise 19.12.2023

***

CodeWeek EU organisers are honoured TO CERTIFY that JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUM actively contributed to the success of EUROPE CODE WEEK 2023 by running a coding event. (oktoober 2023)

***

Tänukiri. Ettevõtliku Kooli 2023 aasta Järvamaa edulugude konkurss "Õppimine on põnev" . Noorte algatus "Vaimse tervise päev" I koht.  SA Järvamaa 22.08 2023

2022/2023

Kiidukiri ÖÖS ON LIIKUMIST 20.05.2023. Aitäh Sulle, Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilane ja õpetaja, kes osalesid kultuuriorienteerumisel Järva-Jaani alevis. Järva-Jaani muuseumide nimel Silva Kärner ja Järva-Jaani kogukonna nimel Artur Saar. 

***

Tänukiri. Järvamaa 3. - 4. klasside õpioskuste olümpiaad "Mõtelda on mõnus" 2023

***

Tänukiri. Tunnustame ja täname Teie kooli 2023. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlustes osalemise eest! Haridus- ja noorteamet. Tallinn 2023. aastal.

***

Tänukiri. Koeru Muusikakooli tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile pikaaegse koostöö ja panuse eest muusikaharidusse Koeru aprill 2023

***

Tänukiri. Järva-Jaani Gümnaasium - täname osalemise eest maakondlikul algklasside emakeelepäeval 14. märtsil 2023 Türil

***

Tänukiri. Järva-Jaani Gümnaasium - täname karjääriõppe edendamise eest! Eesti Kaubandustööstuskoda. Märts 2023

***

Järva vald autasustab Järva valla teenetemärgiga Ülle Jäägrit ja tänukirjaga Ülle Roosi. Teenetemärk ja tänukiri anti üle 21. oktoobril 2022 Aruküla mõisas.

***

5. oktoobril 2022 anti üle Järva Valla kiidukiri Karoli Vilbule pidulikul õpetajate päeva koosviibimisel Albu koolis.

*** 

Järva valla haridusasutuste mälumäng Järva vald 5. Tänukiri osalemise eest. 20. oktoober 2022 Aravete Keskkoolis

***

CodeWeek EU organisers are honoured TO CERTIFY that JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUM actively contributed to the success of EUROPE CODE WEEK 2022 by running a coding event. (oktoober 2022)

***

Tänukiri Aitame lapsed liikuma TEATEJOOKS Mesikäpp 23.09 2022

***

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus tunnustab edulugude konkurss 2020 Järva-Jaani Gümnaasiumi - projekt "Gümnaasiumi õppesuunad metsalaagris" august 2022

2021/2022

Tänukiri. eKool tänab pikaajalise, inspireeriva ja toetava koostöö eest. Tallinn 2022 Tanel Keres tegevjuht

***

Kvaliteedimärgis - baastase nr. 141. Järva-Jaani Gümnaasium on liitunud Ettvõtliku kooli haridusprogrammiga ja ning saavutanud baastaseme kvaliteedimärgise. Kvaliteedimärgis kehtib kuni 21.12. 2024. Järvamaa Arenduskeskus 25.10. 2021

***

Täiskasvanud õppija nädal Järvamaal. Aasta õppija 2021 nominent Raigo Prants. 07.10 2021 Paides

***

Täiskasvanud õppija nädal Järvamaal. Aasta õppijasõbralik tööandja 2021 nominent Järva-Jaani Gümnaasium. 07.10 2021 Paides

***

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus tunnustab edulugude konkurss 2020 Järva-Jaani Gümnaasiumi - projekt "Õpetajate suvekool" august 2021

2020/2021

Tänukiri. Järva-Jaani Gümnaasium. Täname üle-eestilisel koolijuhtide suveseminaril "Kuidas elad, Järvamaa kool?" oma kooli tutvustamise ja koolijuhtide silmaringi avardamise eest. 2. - 4. august 2021

***

Tänukiri. Avaldan Ungari Kultuuri Instituudi nimel tänu Järva-Jaani Gümnaasiumi õpetajale Marika Tammele õpilaste juhendamise eest 24. - 26. märtsini 2021 toimunud filmi "P'al-tänava poisid" (1968) veebilinastusel. Zolt'an F'abri ekraniseering on valminud Ferenc Moln'ari samanimelise romaani järgi. Samuti täname küsimustiku täitunud õpilasi! Tam'as Orosz, Ungari Kultuuri Instituudi juhataja Tallinn, 27.aprill 2021

***

Tänukiri - Järva-Jaani Gümnaasium - Täname meeldiva koostöö eest rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste läbiviimisel! Haridus- ja Noorteamet. Tallinnas 2021. aastal

***

Tänukiri - Järva-Jaani Gümnaasium - Täname Teid osalemast kübervõistlustel KüberPuuring 2020. Tallinna Tehnikaülikool 8.12 2020

***

CoodeWeek EU organisers are honoured TO CERTIFY that Järva-Jaani Gümnaasium actively contributed to the success of EUROPE CODE WEEK 2020 by running a coding event. (oktoober 2020) 

***

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus tunnustab edulugude konkurss 2020 Järva-Jaani Gümnaasiumi - projekt "Keerukuju" august 2020

2019/2020

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium Viimased kuud on koroonaviiruse leviku tõttu olnud keerulised ning oleme pidanud muutma oma harjumusi, mõtlemist ja käitumist. Olen uhke, et suutsime ühiskonnana ja iga eestimaalase kaasabil nakkuse levikule vastu seista ning sellega oma inimesi hoida. Erilise tänu on ära teeninud need inimesed, kes olid oma igapäevase töö ja panusega võitluses esireas, kellel ei olnud võimalik pidada oma ametit kaugtöökohal või kellele langes kriisi tõttu tavapärasest suurem vastutuskoorem. Tänan teid südamest ning soovin rohket jõudu, rõõmu ja tervist edaspidiseks! Jüri Ratas (peaminister) mai 2020

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium. Täname meeldiva koostöö eest 2020. aasta rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste läbiviimisel! Innove 2020

***

Tänutäht Järva-Jaani Lastekoor. Aitäh, et oled loonud oma rahvale ilu ja väärtust, mis kunagi otsa ei saa XXVII laulu- ja XX tantsupeol Minu arm. Keskel häid ja omaseid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2019

***

Tänutäht Järva-Jaani Mudilaskoor. Aitäh, et oled loonud oma rahvale ilu ja väärtust, mis kunagi otsa ei saa XXVII laulu- ja XX tantsupeol Minu arm. Keskel häid ja omaseid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2019

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile Järvamaa inimeseõpetuse ainepäeval osalemise eest! Roosna-Alliku Põhikool 12. november 2019 Haridus- ja Teadusministeerium

***

Tänukiri õpilaste ettevalmistamisel maakondlikul võistlusel Järvamaa ProgeTiiger Tulevikutegija 2019. 1. november 2019. Progetiiger, Türi Põhikool, HITSA

2018/2019

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium Suur tänu, et panustasite XL üldkoosoleku toimumisse! EÕEL 7. aprill 2019

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium Täname meeldiva koostöö eest YFU õpilase Larissa Buss võõrustamisel õppeaastal 2018/2019. Avades oma kooliuksed YFU vahetusõpilasele ja võttes ta vastu oma kooliperre, olete andnud suure panuse vahetusaasta kordaminekule. Koos muudame maailma oma koduks. AITÄH ja uute kohtumisteni! YFU Eesti MTÜ mai 2019

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium osalemise eest "Kaitse end ja aita teist" 2019 ohutuslaagris 22. - 23. mail Järvamaal.

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium Avaldame tunnustust hea koostöö eest Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsi tradistiooni jätkamisel. 43. Järvamaa õpiaste kodu-uurimiskonverentsi žürii 16.05 2019 Paides

***

Järva-Jaani Gümnaasium Kiidame ja täname Teid Paides heategevuslikul Teatejooksul 2019 osalemise eest! 9. mai 2019

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkonnale tubli osalemise eest 7. klasside vabariiklikul NUPUTA viktoriinil 4. mai 2019

***

Tänukiri Täname Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkonda osalemast osaoskuste olümpiaadil 17. aprillil 2019 Väätsa Põhikoolis

***

Diplom. Järvamaa algklasside (1. - 4. klass) teatripäev - eripreemia isevärki materjali valiku ja nauditava ansamblimängu eest. Türi Põhikool 3. aprill 2019

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium. Täname meeldiva koostöö eest rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse läbiviimisel! Innove 2019

***

Tänukiri osalemise eest koolinoorte tuletõrjespordi mängudel 4., 8. ja 11. klassi arvestuses. 13.09 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium. Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile tunnustavad ja tänavad toetuse eest Spordinädal 2018 läbiviimisel. Eesti Olümpiakomitee 30.09 2018

***

Järvamaa hariduspreemiad Väätsa mõisas 26.09 2018: Aasta noor õpetaja 2018 nominent Maris Kurvits

2017/2018

Tänukiri Täname suurepärase koostöö ees hooajal 2017/2018! Kauneid ja rõõmsaid hetki edaspidiseks ning kohtume juba uuel hooajal. Minu Tantsukool Mai 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium Kas 2018. aasta kevad jääb millegi erilise poolest meelde? Jah, teie kool osales "Aasta Kool 2018" konkursil! Tänu teie loovusele ja nutikusele saime kinnitust, et Eestis on palju ägedaid, erilisi, põnevaid ja mitmekülgseid kooliperesid! Aitäh! SA Innove Haridus- ja Teadusministeerium mai 2018

***

Kiidame ja täname Järva-Jaani Gümnaasiumi Paides heategevuslikul Teatejooksul 2018 osalemise eest! 10.05 2018

***

Tänukiri Suur tänu Järva-Jaani Gümnaasiumi 7. klassi õpilastele ja nende innukale eestvedajale Ülle Jäägrile 2018 a Pärandivaderite projektis osalemise ja kodukoha pärandipaiga korrastamise eest! Pärandivaderid

***

Tänukiri TänameTeie kooli meeldiva koostöö eest rahulolu küsitluse läbiviimisel. Innove 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile Järvamaa 3. – 4. klasside Originaalsete Osaoskuste Olümpiaadil osalemise eest. Retla-Kabala Kool 17.04 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile. Gustav Adolfi Gümnaasium tänab osalemise eest mälumängus Uus Hõbe. 08.04 2018

***

Eesti Olümpiaakadeemia avaldab tunnustust oma kooli olümpiamängude eduka korraldamise eest 29. mail 2017. a. Olete astunud suure sammu olümpismi edendamisel Eestis. Eesti Olümpiaakadeemia sertifikaat nr 373. 07.04 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium. Täname osalemise eest 5. klasside õpioskuste olümpiaadil Türil 8. 03 2018

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium "Tööle kaasa" algatuses osalemise eest 2018. aastal. Tänavad: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumi osavõtu eest loome- ja uurimistööde võistlusel "Kooliajalugu uurima!". Tallinnas, 2.11 2017

***

Järva-Jaani Gümnaasiumit tunnustati 12.10 2017 Haapsalu Kutsehariduskeskuses Hariduskonverentsil "Ettevõtliku kooli" Standardiga Baastase.

***

Järvamaa hariduspreemiad Türi Kultuurimajas 29.09 2017: Aasta õpetaja 2017 nominent Agnes Kaio

***

Järva-Jaani valla 26. aastapäeva puhul jagati 29.09.2017 kooli töötajatele tänu alljärgnevalt: Valla Vapimärk: Tiiu Adler Valla Teenetemärk: TriinTiisler, Anu Nurk, Evi Talkis Valla tänukirjad: Aili Vaasli, Merliin Arusalu, Annabel Härm, Melani Arusalu, Kristi Aaloe, Lizette Kassmann, Vanessa Kassmann, Stella-Maria Link, Pille Piiroja, Melany Saarmets, Eva Arusalu, Greete Treial, Svetlana Varunina, Heli Kark, Riina Raudsepp, Agnes Kaio, Kairi Laid, Ene Reinla, Maris Piiroja, Toomas Põldma, Elen Pruuli, Raigo Prants

***

Sihtasutus JÄRVAMAA ARENDUSKESKUS tunnustab Järva-Jaani Gümnaasiumit osalemise eest Edulugude konkursil looga "Robootikaprojektist digiõppejuhini" (august 2017)

2016/2017

Järva-Jaani valla 25.aastapäeva puhul jagati 30.09.2016 kooli töötajatele tänu alljärgnevalt: Valla Vapimärk Silva Kärner Valla Teenetemärk: Marge Terras, Anu Mägi, Lia Ojakõiv Valla tänukirjad: Evi Talkis, Irina Aulis

***

Järvamaa hariduspreemiad Paide Raekojas 30.09.2016: Aasta õpetaja 2016 nominent Silva Kärner, Klassiõpetaja 2016 nominent Marge Terras, Noor õpetaja 2016 nominent Maris Piiroja

***

Sihtasutus JÄRVAMAA ARENDUSKESKUS tunnustab Järva-Jaani Gümnaasiumit osalemise eest Edulugude konkursil looga "Turismiõpe Järva-Jaani Gümnaasiumis" (august 2016)

***

Rahandusministeeriumi tänukiri: Täname teid, Järva-Jaani Gümnaasium, Eestimaa kaunistamise eest. (2016) Sinine ja must ja valge – koduvärvid kaunimad teevad rõõmsaks meie palge, kaunistades kodumaad. (P.Grünfeldt)

***

Targalt internetis Tänukiri. Tunnustame Järva-Jaani Gümnaasiumi eduka osalemise eest 2017 aasta turvalise interneti päeva tähistamiesel. (07.02.2017)

***

Tunnustus Järva-Jaani gümnaasiumi õpilased võitsid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse lemmiku tiitli 3D jõuluehte disainikonkursil (detsember 2016)

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile tubli osalemise eest Nuputa võistlusel (16.02 2017)

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasium – täname osalemise eest 5. klasside õpioskuste olümpiaadil Türil (02.03 2017)

***

Tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkonnale tubli osalemise eest 3.-4. klassside osaoskuste olümpiaadil. (I koht). (26.04 2017)

2015/2016

Järvamaa Mõisakoolide Ühingu tänukiri südamega tehtus töö eest Järvamaa Mõisakoolide Ühingu asutamise mõtte teokstegemise, arendamise ja toetamise eest. (16.06 2016)

***

Eesti Olümpiaakadeemia avaldab tunnustust Järva-Jaani kihelkonnakoolide kooliolümpiamängude eduka korraldamise eest 25. mail 2015. a. Olete astunud suure sammu olümpismi edendamisel Eestis. Eesti Olümpiaakadeemia sertifikaat nr 328. 22.04 2016

***

Tänukiri osalemise eest Järvamaa NUPUTA 5.-6. klasside ja 7. klasside võistlustel (17.02.2016)

***

Nõo Reaalgümnaasiumi tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile: Andrus Vaarik on saanud kvalitseetse ettevalmistuse jätkamiseks õpinguid gümnaasiumis. Teatame teie endise õpilase väga headest õppetulemustest Nõo Reaalgümnaasiumis. (08.02.2016)

***

Seoses Järva-Jaani hariduselu 330.aastapäevaga 2015 autasustati B.G.Forseliuse Seltsi Väikse Ignatsi Jaagu medaliga klassiõpetajaid Mariana Kellnerit ja Triin Tiislerit.

***

RKM Kiidjärve looduskeskuse tänukiri osalemise eest konkursil "Eesti koolilaste metsapostkaart 2015"

***

Innove tänukiri Järva-Jaani Gümnaasiumile hea koostöö eest Eesti rahvusvahelise haridusuuringu PISA 2015 läbiviimisel (kevad 2015)

***

Tallinna Ülikooli, Innove ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu TÄNUKIRI Järva-Jaani Gümnaasiumi kollektiivile abi eest projekti "Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine" elluviimisel. Suur aitäh projektis osalenud õpilastele pingutamise eest!

2014/2015

***

Järva-Jaani valla tänukiri 2015: MATI TAMM, MARGE TERRAS, TRIIN TIISLER, KERSTI ALOE

***

Järvamaa 2015.aasta klassiõpetaja preemia nominendiks esitati klassiõpetaja TRIIN TIISLER

***

2015. aasta augustis Järvamaa teenete märki SIRJE PEHK´ile tubli töö eest Järva-Jaani kooli arendamisel koolijuhina. Talle anti ka Järva-Jaani valla teenetemärk tulemusliku töö eest Järva-Jaani Gümnaasiumi direktorina aastatel 2003- 2015.

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 19.05.2024.