Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

1. klass Jako Herakles Isakannu ja Mirtel Välimets

2. klass Mirelle Piirsalu ja Mikk Trommel

3. klass   Mia Mergan Aloe ja Lisethe Nägelik

4. klass   Kristo Raigla ja Artur Saar

5. klass   Eliise Kütismaa ja Rebeka-Liis Põldpüü

Suured 6. - 12. klassid

6. klass Pirje Lanemann ja Anabela Jürgen

7. klass  Kristo Mändmets ja Jaanus Ojakõiv

8. klass  Kristin Jalakas ja Marta Maria Leis

9. klass  Birgit Selge ja Liseth Rohtla

10. klass Annabel Härm

10. klass Anett Roosalk

10. klass Heneriin Hindreko - esimees 

11. klass  Pille Piiroja

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

1. klass Jako Herakles Isakannu ja Mirtel Välimets

2. klass Mirelle Piirsalu ja Mikk Trommel

3. klass   Mia Mergan Aloe ja Lisethe Nägelik

4. klass   Kristo Raigla ja Artur Saar

5. klass   Eliise Kütismaa ja Rebeka-Liis Põldpüü

Suured 6. - 12. klassid

6. klass Pirje Lanemann ja Anabela Jürgen

7. klass  Kristo Mändmets ja Jaanus Ojakõiv

8. klass  Kristin Jalakas ja Marta Maria Leis

9. klass  Birgit Selge ja Liseth Rohtla

10. klass Annabel Härm

10. klass Anett Roosalk

10. klass Heneriin Hindreko - esimees 

11. klass  Pille Piiroja