Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

 

Suured 6. - 12. klassid

6. klass Marii Eleen Mõtsnik ja Tristan Puss

7. klass  Pirje Laneman ja Laura Reisenbuk

8. klass  Daniel Sõmermaa ja Mariela Nurmela

9. klass  Arvo Orlovski ja Andri Jullinen

10. klass Liseth Rohtla ja Tiina Pukk

11. klass Annabel Härm ja Heneriin Hindreko - esimees

12. klass Pille Piiroja

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

 

Suured 6. - 12. klassid

6. klass Marii Eleen Mõtsnik ja Tristan Puss

7. klass  Pirje Laneman ja Laura Reisenbuk

8. klass  Daniel Sõmermaa ja Mariela Nurmela

9. klass  Arvo Orlovski ja Andri Jullinen

10. klass Liseth Rohtla ja Tiina Pukk

11. klass Annabel Härm ja Heneriin Hindreko - esimees

12. klass Pille Piiroja