Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

1. klass Freyja Jätsa ja Ron-Marten Gvozdetski

2. klass Mariliis Piirson

3. klass Lisandra Simral ja Georg Robin Roosalk

4. klass Janeli Raal ja Maur Laupa

Suured 6. - 12. klassid

7. klass Marii Eleen Mõtsnik ja Tristan Puss

8. klass Laura Reisenbuk

10. klass  Arvo Orlovski ja Kätlin Kütismaa

12. klass Annabel Härm ja Heneriin Hindreko - esimees

Protokoll nr 1 - 02.02.2022

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Väikesed 1. - 5. klassid

1. klass Freyja Jätsa ja Ron-Marten Gvozdetski

2. klass Mariliis Piirson

3. klass Lisandra Simral ja Georg Robin Roosalk

4. klass Janeli Raal ja Maur Laupa

Suured 6. - 12. klassid

7. klass Marii Eleen Mõtsnik ja Tristan Puss

8. klass Laura Reisenbuk

10. klass  Arvo Orlovski ja Kätlin Kütismaa

12. klass Annabel Härm ja Heneriin Hindreko - esimees

Protokoll nr 1 - 02.02.2022