Tervisenõukogu

Järva- Jaani Gümnaasiumil on läbi aastate välja kujunenud kindlad traditsioonid tervisedenduslikes vadkondades, eesmärgiga edendada tervislikke eluviise, arendada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda ning kujundada ühtseid väärtusi tervise ja üldise heaolu nimel. 2009.aastal liituti Tervist edendavate koolide liikumisega.


Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad:

Deivi Teppan ja Rait Fels – kehalise kasvatuse õpetaja, tervisenõukogu koordinaator

Ele Hallimäe – inimeseõpetuse õpetaja

Greete Treial – sotsiaalpedagoog, hoolekogu esindaja

Anželina Raha – kooliõde

Heli Kark – huvialajuht

Mati Tamm –  tööohutusspetsialist

Õpilasesinduse liige 

 

Tervisenõukogu visioon koolitervise edendamiseks: keskkond, kus me elame ja tegevus, mida me teeme oma tervise heaks, tagab heaolutunde ja toidab loova isiksuse vaimsust.

Peamised tegevusvaldkonnad

Keskkond (füüsiline keskkond ja töötervishoid; transport ja liiklus; koolikiusamine; õpilaste viibimine vahetundides; garderoobide korrashoid; pingavaba töömiljöö, sh suhted kollktiivis; hügieeninõuete täitmine  koolis)

Toitlustamine (menüü mitmekesisus; söökla esteetilisus)

Ohutusalased koolitused (esmaabi, pääste, evakuatsioon jms)

Spordi ja liikumisega seotud üritused, ringide töö (kooliolümpiamängud, orienteerumismatkad, Euroopa spordinädala sündmused ja spordipäevad

Tervise teemad kooli õppekavas (inimeseõpetuse ainetemaatika)

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 26.09.2022.