Õpilasesindus

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses: 

Õpilasesinduse põhimääruslink opens on new page

Õpilasesinduse liikmed

6. klass - Robin Kärner ja Mikk Trommel

7. klass - Robert Kõll ja Rasmus Kraak

8. klass - Patrick Loorents ja Artur Saar

9. klass - Gerda Sillamaa ja Marii-Eleen Mõtsnik

11. klass Markus Raigla

12. klass Kätlin Kütismaa ja Arvo Orlovski.

Protokoll nr 1 - 12.12.2023link opens on new page

Protokoll nr 1 - 02.02.2022link opens on new page

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 17.12.2023.