Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Priit Seire – Järva Vallavolikogu esindaja

                             I kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Ruth Põldma – II kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Toomas Sillamaa – III kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Erle Ojamaa – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

Heneriin Hindreko – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Katrin Nurmetalo – õpetajate esindaja

Greete Treial – hoolekogu koosseisu sekretär / sotsiaalpdagoog, õpetajate esindaja 

Alvar Jullinen – vilistlaste esindaja

Lastevanemate koosolek 21.10 2020, 22.10 2020

Lastevanemate koosolek 18.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 25.08 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 09.06 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 17.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 26.11 2019

Lastevanemate koosolek 17.09 2019

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu aruanne 2018-2019 

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 06.08 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 13.06 2019 (AK vastavalt avaliku teabe seaduse § 43 lõikest 3)

Hoolekogu tööplaan 2018-2019

Hoolekugu koosoleku Protokoll nr 1 21.01 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 01.11 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 15.10 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 06.09 2018

Hoolekogu külastas Viljandi Riigigümnaasiumi

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Priit Seire – Järva Vallavolikogu esindaja

                             I kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Ruth Põldma – II kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Toomas Sillamaa – III kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Erle Ojamaa – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

Heneriin Hindreko – gümnaasiumi õpilaste esindaja