Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast;
 • Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt;
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega;
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega;
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi;
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada;
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

 

Lapsevanem, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole kui:

 • lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada;
 • lapse käitumine on muutunud;
 • laps ei taha enam kooli tulla;
 • laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata;
 • kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

 

Õpetaja, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:

 • tunned, et vajad abi klassi või õpilasega seotud probleemi lahendamisel.

 

Sotsiaalpedagoogi tööaeg: E-R 9:00 – 15:00

Vestlemiseks palun leppida kokku aeg.

Külli Kärner

kylli.karner@jjaani.edu.ee

 

 

Avaldatud 20.10.2023. Viimati muudetud 01.01.2024.