Vastuvõtt

Õppesuunad


Järva- Jaani Gümnaasiumis on võimalus omandada gümnaasiumiharidus, mis võimaldab pärast kooli lõpetamist jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides ja teha enda jaoks olulisi valikuid. Kool jätkab akadeemilise gümnaasiumihariduse andmist.

Õppekavas alustati 2016.aastal  laia matemaatika õpetamisega, kuid õpilasel on võimalik valida ka kitsa matemaatika riigieksam. Õpetatakse kõiki kooli õppekavas olevaid kursusi arvestusega, et gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel läbitud vähemalt 96 kursust. Valikainete loendis on riigikaitse (üle kahe aasta), autoõpetus, usundiõpetus, majandus (üle ühe või kahe aasta vastavalt grupi suurusele) ja rida ja siseturvalisuse valdkonna aineid.

2016/17. õppeaastast pakume eelkutseõpet neli kursust  siseturvalisuse õppevaldkonnas, mille raames käsitletakse politseiteenistuse ja vanglateenistuse temaatikat; kogukonnakeskset korrakaitsetööd; päästetöö aluseid ja kriisireguleerimise korrektsiooni ning kehakultuuri teemasid.

Järva- Jaani Gümnaasiumis on võimalus omandada gümnaasiumiharidus, mis võimaldab pärast kooli lõpetamist jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides ja teha enda jaoks olulisi valikuid. Kool jätkab akadeemilise gümnaasiumihariduse andmist.

Õppekavas alustati 2016.aastal  laia matemaatika õpetamisega, kuid õpilasel on võimalik valida ka kitsa matemaatika riigieksam. Õpetatakse kõiki kooli õppekavas olevaid kursusi arvestusega, et gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel läbitud vähemalt 96 kursust. Valikainete loendis on riigikaitse (üle kahe aasta), autoõpetus, usundiõpetus, majandus (üle ühe või kahe aasta vastavalt grupi suurusele) ja rida ja siseturvalisuse valdkonna aineid.

2016/17. õppeaastast pakume eelkutseõpet neli kursust  siseturvalisuse õppevaldkonnas, mille raames käsitletakse politseiteenistuse ja vanglateenistuse temaatikat; kogukonnakeskset korrakaitsetööd; päästetöö aluseid ja kriisireguleerimise korrektsiooni ning kehakultuuri teemasid.