Tublid keemikud

Loomise kuupäev 06.06.2023

Marii Eleen, Tristan, Matis ja Martin läbisid Tartu Ülikooli teaduskooli 3 EAP mahuga e-kursuse „Praktiline kodukeemia I“. Kursus arendas eksperimentaalse töö läbiviimise ja saadud katsetulemustest järelduste tegemise oskust.

Viimati muudetud 05.08.2023.