Töövarjud Arvo ja Daniel

Loomise kuupäev 13.12.2023

Täna, 13. detsembril,  käisid Järva vallavanema Toomas Tammiku kannul kaks töövarju, Järva-Jaani gümnaasiumi abituriendid Arvo Orlovski ja Daniel Vilipõld.

Vallavanem võttis noormehed Järva-Jaanis kell 8.15 autole. Sõit viis Paidesse, kus toimus SA Järvamaa nõukogu koosolek. Mis sellest meelde jäi? Märksõnad: ettevõtlikkus, 2024. aasta tegevuskava, palju üritusi, kuid ees ootab ka eelarve vähenemine. Aga see pole paha, vaid arendab mõttetööd. „Veel räägiti koolide rahastamisest,“ tuletas Daniel meelde. Vallavanem Toomas täpsustas, et räägiti HTM-i ehk haridus- ja teadusministeeriumi rahastusest, mida maakond jagab aineolümpiaadide, koolispordi ja muu sarnase korraldamiseks.

Kell 13 käidi läbi Koeru eakate jõulupeolt Koeru kultuurimajas. Peol polnud pikalt aega istuda, sest kohe algas kõrvalmajas koosolek, kus arutati kas, kuidas ja kuhu peaks Järva vald teenusmaja rajama, sest peagi on selleks avanemas taotlusvoor.

Vallavanema töö tundus nähtu põhjal huvitav. „Ta peab väga palju ringi liikuma ja osalema paljudel koosolekutel,“ võttis kogetu kokku Arvo.

Esialgu on noormeestel pärast gümnaasiumi lõpetamist aga hoopis teised plaanid, kui vallavanemaks saada.

Tekst ja pilt Järva valla FB lehelt

Viimati muudetud 13.12.2023.