Teaduskooli e-kursus

Loomise kuupäev 20.09.2020

 

Meie, Marta Maria, Merliin, Andri ja Arvo, lõpetasime 2020. a kevadel TÜ teaduskooli 2 EAP mahuga e-kursuse “Praktiline kodukeemia I”. Tunnistuse saamiseks viisime läbi kümme lõbusat eksperimenti ja esitasime saadud katsetulemuste kohta protokollid. Kursus oli väga huvitav ja õpetlik ning aitas kaasa meie keemiaõpingutele!

Viimati muudetud 20.09.2020.