Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Loomise kuupäev 08.09.2020

Lugupeetav koolipere!

Soovime kõigile tegusat ja edukat uut 2020/2021. õppeaastat! Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. Seoses COVID-19 levikuga on kooli töökorraldus mitmeti teistsugune ja me peame omama muuhulgas valmidust, vajadusel minna osaliselt või täielikult distantsõppele. Ning mis on peamine – hoolida üksteisest. Seetõttu palume kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja koolis kehtestatud reeglitest ja põhimõtetest kinnipidamist. See aitab kaitsta meid haiguse ja selle leviku eest. COVID-19 viirus pole kuhugi kadunud.

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

LAPSEVANEMAD JA ÕPILASED

 1. Kui olete viibinud välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiini ajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat. Infot riikidest võib vaadata siit:
  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatelelink opens on new page
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 3. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
 4. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 5. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 6. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe klassijuhataja poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel lapsevanemat.
 7. Saabudes koolimajja, enne garderoobi sisenemist, desinfitseerida käed. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi sooja vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
 8. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.
 9. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
 10. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera). Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda vastutavale hoiule distantsõppe ajaks.

KOOLI TÖÖTAJAD

 1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja. Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 3. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust.
 4. Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad, on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid (nt kaitsemaski, visiiri).
 5. Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta suunata kohe koju, informeerida sellest klassijuhatajat.
 6. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida aknad avatud ka tunni ajal.
 7. Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike e-kanaleid.
 8. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel.
 9. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või distantsõppe korraldamiseks, sh videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks Google Meet (või Microsoft Teams) keskkonnas.
Viimati muudetud 08.09.2020.