Järva-Jaani ja Peetri kooli Projektifond

Loomise kuupäev 05.04.2022

Järva-Jaani ja Peetri kooli Projektifond

Projekt peab lahendama mõnda noorte või kogukonna probleemi, looma midagi uut vajalikku noore jaoks või andma noorele uusi teadmisi.

Tingimused projekti esitamisel ja elluviimisel:

- Projekti esitamise tähtaeg 30. aprill 2022

- Elluviimine hiljemalt 30.oktoober 2022

- Esitajateks peavad olema (vähemalt) 2 noort

- Suurim saadav kasu peab olema noortel (noorel, kes korraldab või noorel, kes osaleb korraldatus)

- Summa taotleja kohta kuni 150 eurot

- Taotleda ei saa vahendeid/vahendite soetus ei ole abikõlbulik

- Noorte osalus projektis peab olema näha.

- Planeeritava summa eest peab saama kogu projekti ellu viia

 

 

Viimati muudetud 05.04.2022.