Ettevõtliku Kooli baastase

Loomise kuupäev 28.10.2021

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.

Järva-Jaani Gümnaasium oli üks 25 haridusasutusest, kellele omistati  esimese astme kvaliteedimärgis ehk baastase. Palju õnne meile kõigile!

Viimati muudetud 28.10.2021.