Eripreemia pälvis Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilase Liis Mändmetsa uurimistöö

Loomise kuupäev 16.05.2019

16. mail toimus Ajakeskuses Wittenstein 43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Võistlusele laekus seitse uurimis- ja loovtööd kõikidest Järvamaa omavalitsustest.

Järvamaa giidide eripreemia pälvis Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilase Liis Mändmetsa uurimistöö „Tuntud inimeste hauad Järva-Jaani kalmistutel“. Liis koostas põhjaliku töö, inventeerimaks kolme kohaliku kalmistu kultuurilooliselt või ühiskondlikult olulised hauad ja hauatähised. Lisaks fotografeerimisele (fotod on kvaliteetsed, varustatud nõuetekohase teabega) on kogutud materjali ja koostatud selgitavad lood ning ajaloolised tagasivaated kadunukeste kohta, kes siin kandis kunagi ühel või teisel viisil olulist rolli on mänginud. Kaante vahele on saanud väga huvitav ja ülevaatlik töö kalmistukultuuri valdkonnast. Sellel on suur muinsuskaitseline (hetkeolukorra jäädvustamine, sh ka hauaplatsi ja hauatähise korrasoleku astme fikseerimine) ja praktiline väärtus – nii hea metoodilise materjali põhjal on hea kalmistuekskursioone läbi viia. Tööd juhendas õpetaja Anne-Mai Jüriso. 

Uurimistöödega saab tutvuda Järvamaa muuseumis (Lembitu 5) mäluasutuse lahtiolekuaegadel.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum. Konverentsi korraldamist toetavad: Haridus ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts ja Eesti Muinsuskaitse Selts.

Ründo Mülts

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum

Viimati muudetud 16.05.2019.