Järva-Jaani ja Peetri kooli Projektifond

Järva-Jaani ja Peetri kooli Projektifond

Projekt peab lahendama mõnda noorte või kogukonna probleemi, looma midagi uut vajalikku noore jaoks või andma noorele uusi teadmisi.

Tingimused projekti esitamisel ja elluviimisel:

- Projekti esitamise tähtaeg 30. aprill 2022
- Elluviimine hiljemalt 30.oktoober 2022
- Esitajateks peavad olema (vähemalt) 2 noort
- Suurim saadav kasu peab olema noortel (noorel, kes korraldab või noorel, kes osaleb korraldatus)
- Summa taotleja kohta kuni 150 eurot
- Taotleda ei saa vahendeid/vahendite soetus ei ole abikõlbulik
- Noorte osalus projektis peab olema näha.
- Planeeritava summa eest peab saama kogu projekti ellu viia

Avaldatud 04.04.2022. Viimati muudetud 04.04.2022.