Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Õpilaste vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumi 1.-12.klassi

Taas on võimalus...

Järva-Jaani Gümnaasium ootab õpilasi!

Gümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.

Järva-Jaani Gümnaasiumisse sisseastumiseks registreerimine - link

Test on mõeldud gümnaasiumitele 10. klassi katsete ühe osana.

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti. Iga kool otsutab ja annab õpilaskandidaatidele teada, millised osad on kooli sisseastumiseks kohustuslikud.

Jälgi infot!!!

Peatse kohtumiseni Järva-Jaani Gümnaasiumis!

Vajalike dokumentide loetelu on esitatud avaldusvormi all Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleheküljel

https://www.jjaanikool.ee/vajalikud-dokumendid

Õpilaste vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumi 1.-12.klassi

Taas on võimalus...

Järva-Jaani Gümnaasium ootab õpilasi!

Gümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.

Järva-Jaani Gümnaasiumisse sisseastumiseks registreerimine - link

Test on mõeldud gümnaasiumitele 10. klassi katsete ühe osana.

Test koosneb kolmest osast.

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti. Iga kool otsutab ja annab õpilaskandidaatidele teada, millised osad on kooli sisseastumiseks kohustuslikud.

Jälgi infot!!!

Peatse kohtumiseni Järva-Jaani Gümnaasiumis!

Vajalike dokumentide loetelu on esitatud avaldusvormi all Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleheküljel

https://www.jjaanikool.ee/vajalikud-dokumendid