Uudised

Ootame oma kooli 10. klassi õppima! 11. märts Agnes Kaio


Ootame oma kooli 10. klassi õppima!

Gümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 22. aprillil 2022. a kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS. https://eis.ekk.edu.ee/eis

Järva-Jaani Gümnaasiumisse sisseastumiseks registreerimine. Et teid paremini gümnaasiumiõpingutel toetada, viiakse sel aastal sisseastumisel läbi testid. Testimiseks kasutame HARNO (Haridus- ja Noorteamet) koostatud standardiseeritud teste. Test toimub 22.04.2022 Järva-Jaani gümnaasiumis ja koosneb kahest osast:

I osa: 10.00-12.00 eesti keel ja matemaatika

II osa: 12.15-13.15 loodusained

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti. Sooritada tuleb kõik kaks osa. Soovime juba ette edu sooritamiseks! Et me saaksime esitada 28.03.2022 andmed testide sooritajate kohta HARNOle, palume teil testideks eelregistreerida hiljemalt 27.03.2022 - link 

Info antud testi kohta on leitav järgmiselt veebilehelt - link

Test on mõeldud gümnaasiumisse sisseastumiseks, ehk 10. klassi katsete ühe osana.


Kohtumiseni!

Ootame oma kooli 10. klassi õppima!

Gümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 22. aprillil 2022. a kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS. https://eis.ekk.edu.ee/eis

Järva-Jaani Gümnaasiumisse sisseastumiseks registreerimine. Et teid paremini gümnaasiumiõpingutel toetada, viiakse sel aastal sisseastumisel läbi testid. Testimiseks kasutame HARNO (Haridus- ja Noorteamet) koostatud standardiseeritud teste. Test toimub 22.04.2022 Järva-Jaani gümnaasiumis ja koosneb kahest osast:

I osa: 10.00-12.00 eesti keel ja matemaatika

II osa: 12.15-13.15 loodusained

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti. Sooritada tuleb kõik kaks osa. Soovime juba ette edu sooritamiseks! Et me saaksime esitada 28.03.2022 andmed testide sooritajate kohta HARNOle, palume teil testideks eelregistreerida hiljemalt 27.03.2022 - link 

Info antud testi kohta on leitav järgmiselt veebilehelt - link

Test on mõeldud gümnaasiumisse sisseastumiseks, ehk 10. klassi katsete ühe osana.


Kohtumiseni!