Uudised

Mälumäng jõulud 08. detsember Agnes Kaio


9. detsember 2021 3. tunni ajal

         Mälumäng   „Jõulud“

1. - 3. klass  Aulas

4. - 6. klass Eesti keele klass

7. - 9. klass Matemaatika klass

10. - 12. klass Ajaloo klass

9. detsember 2021 3. tunni ajal

         Mälumäng   „Jõulud“

1. - 3. klass  Aulas

4. - 6. klass Eesti keele klass

7. - 9. klass Matemaatika klass

10. - 12. klass Ajaloo klass