Meie koolist

Rahuloluküsitlused


SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2020 - 2022

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2022. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - link

***

2022. aasta kevadel viisime läbi rahuloluküsitlused nii Peetri koolis kui Järva-Jaani Gümnaasiumis. Õpilaste vastused, koolitöötajate vastused, lastevanemate vastused

***

2021. aasta kevadel, peale teist distantsõppe aastat, küsisime lastelt neli küsimust. Sain õpitavast aru. Õppisin midagi uut. Tundsin, et mind toetatakse. Tunnen, et õpitu on vajalik. Vastused esitati ainete lõikes - vastused.

***

Digipädevuse tasemetöö 2021 (11.klass ja 2.kursus) 18.05.2021 - link 

***

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - link

***

Järva Vallavalitsuse koolide ja lasteaedade kohta käivad haridusandmed (üldine statistika 10.11.2020 seisuga). Tutvu dokumendiga siin.

***

2020. aasta märtsis viisime läbi rahuloluküsitlused. Lapsevanemad  ja I kooliaste õpilased täitsid küsitlusi paberkandjal. II, III ja IV kooliaste täitsid küsitlusi koolis klassijuhatajaga arvutiklassis. Koolitöötajatele on saadeti küsitluslehed meilile. Esialgsed tulemused:

koolitöötajadlapsevanemad,  I kooliaste,   II, III ja IV kooliaste. Analüüs 2019/2020 õppeaasta rahuloluküsitlusest

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2017 - 2019

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 
Innove annab teada, et 4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning kõik täiskasvanute gümnaasiumite õpilased. 

***

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides, milles osales ka meie kool. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud ja tulemused jagatud. Uuringu raportiga saab tutvuda järgneval veebilingil: siin

 

***

2018. aasta veebruar-aprill viis SA Innove kõikides üldhariduskoolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema 4., 8. ja 11. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Käesoleva kirjaga edastame Teie koolile koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Tagasideraport.

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie koolist küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide üldhariduskoolide raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused. Lisaks on raporti lõpus sihtrühmade kaupa ära toodud vastajate avatud vastused, mis on abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.

***

Märtsikuus 2018 sooritasid Järva-Jaani Gümnaasiumi 9. klassi õpilased katselise digipädevuse tasemetöö - tagasisideraport

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse:

tulemused on nähtavad –  rahulolu tulemused

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGE

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2015 - 2017

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium   

***

Hea lapsevanem ja õpilane!

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2020 - 2022

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2022. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - link

***

2022. aasta kevadel viisime läbi rahuloluküsitlused nii Peetri koolis kui Järva-Jaani Gümnaasiumis. Õpilaste vastused, koolitöötajate vastused, lastevanemate vastused

***

2021. aasta kevadel, peale teist distantsõppe aastat, küsisime lastelt neli küsimust. Sain õpitavast aru. Õppisin midagi uut. Tundsin, et mind toetatakse. Tunnen, et õpitu on vajalik. Vastused esitati ainete lõikes - vastused.

***

Digipädevuse tasemetöö 2021 (11.klass ja 2.kursus) 18.05.2021 - link 

***

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside - link

***

Järva Vallavalitsuse koolide ja lasteaedade kohta käivad haridusandmed (üldine statistika 10.11.2020 seisuga). Tutvu dokumendiga siin.

***

2020. aasta märtsis viisime läbi rahuloluküsitlused. Lapsevanemad  ja I kooliaste õpilased täitsid küsitlusi paberkandjal. II, III ja IV kooliaste täitsid küsitlusi koolis klassijuhatajaga arvutiklassis. Koolitöötajatele on saadeti küsitluslehed meilile. Esialgsed tulemused:

koolitöötajadlapsevanemad,  I kooliaste,   II, III ja IV kooliaste. Analüüs 2019/2020 õppeaasta rahuloluküsitlusest

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2017 - 2019

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 
Innove annab teada, et 4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning kõik täiskasvanute gümnaasiumite õpilased. 

***

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides, milles osales ka meie kool. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud ja tulemused jagatud. Uuringu raportiga saab tutvuda järgneval veebilingil: siin

 

***

2018. aasta veebruar-aprill viis SA Innove kõikides üldhariduskoolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema 4., 8. ja 11. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Käesoleva kirjaga edastame Teie koolile koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Tagasideraport.

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie koolist küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide üldhariduskoolide raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused. Lisaks on raporti lõpus sihtrühmade kaupa ära toodud vastajate avatud vastused, mis on abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.

***

Märtsikuus 2018 sooritasid Järva-Jaani Gümnaasiumi 9. klassi õpilased katselise digipädevuse tasemetöö - tagasisideraport

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse:

tulemused on nähtavad –  rahulolu tulemused

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGE

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2015 - 2017

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium   

***

Hea lapsevanem ja õpilane!

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)