Meie koolist

Rahuloluküsitlused


2020. aasta märtsis viime läbi rahuloluküsitlused. Lapsevanemad  ja I kooliaste õpilased täidavad küsitlused paberkandjal. II, III ja IV kooliaste täidavad küsitlused koolis klassijuhatajaga arvutiklassis. Koolitöötajatele on saadetud küsitluslehed meilile. Vastuseid ootame 10. märtsini 2020. 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2017 - 2019

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 
Innove annab teada, et 4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning kõik täiskasvanute gümnaasiumite õpilased. Tagasideraport

***

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides, milles osales ka meie kool. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud ja tulemused jagatud. Uuringu raportiga saab tutvuda järgneval veebilingil:

https://intra.tai.ee//images/prints/documents/152456745217_euroopa_laste_rasvumise_seire__est_.pdf

***

2018. aasta veebruar-aprill viis SA Innove kõikides üldhariduskoolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema 4., 8. ja 11. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Käesoleva kirjaga edastame Teie koolile koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Tagasideraport.

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie koolist küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide üldhariduskoolide raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused. Lisaks on raporti lõpus sihtrühmade kaupa ära toodud vastajate avatud vastused, mis on abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.

***

Märtsikuus 2018 sooritasid Järva-Jaani Gümnaasiumi 9. klassi õpilased katselise digipädevuse tasemetöö - tagasisideraport

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse:

tulemused on nähtavad –  rahulolu tulemused

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGE

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2015 - 2017

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium   

***

Hea lapsevanem ja õpilane!

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)

2020. aasta märtsis viime läbi rahuloluküsitlused. Lapsevanemad  ja I kooliaste õpilased täidavad küsitlused paberkandjal. II, III ja IV kooliaste täidavad küsitlused koolis klassijuhatajaga arvutiklassis. Koolitöötajatele on saadetud küsitluslehed meilile. Vastuseid ootame 10. märtsini 2020. 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2017 - 2019

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium 

***

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 
Innove annab teada, et 4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning kõik täiskasvanute gümnaasiumite õpilased. Tagasideraport

***

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides, milles osales ka meie kool. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud ja tulemused jagatud. Uuringu raportiga saab tutvuda järgneval veebilingil:

https://intra.tai.ee//images/prints/documents/152456745217_euroopa_laste_rasvumise_seire__est_.pdf

***

2018. aasta veebruar-aprill viis SA Innove kõikides üldhariduskoolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema 4., 8. ja 11. klassi õpilased, põhikooliastme õpilaste lapsevanemad ja kõik õpetajad. Käesoleva kirjaga edastame Teie koolile koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Tagasideraport.

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie koolist küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide üldhariduskoolide raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused. Lisaks on raporti lõpus sihtrühmade kaupa ära toodud vastajate avatud vastused, mis on abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.

***

Märtsikuus 2018 sooritasid Järva-Jaani Gümnaasiumi 9. klassi õpilased katselise digipädevuse tasemetöö - tagasisideraport

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse:

tulemused on nähtavad –  rahulolu tulemused

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGE

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse 2015 - 2017

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium   

***

Hea lapsevanem ja õpilane!

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)