Õppetöö

Õppetöökorraldus


Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  19.10 2020 – 25.10 2020

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2020 – 10.01 2021

Suusavaheaeg  –  22.02 2021 – 28.02 2021

Kevadvaheaeg  –  19.04 2021 – 25.04 2021

Suvevaheaeg  – 14.06 2021 – 31.08 2021

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

23.11 2020 – 27.11 2020

8.03 2021 – 12.03 2021

10.05 2021 – 14.05 2021

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2020 – 22. 12. 2020

II poolaasta – 11.01 2021 – 13.06 2021

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09 2020 – 29.11 2020

II trimester  – 30.11 2020 – 14.03 2021

III trimester  –  15.03 2021 – 13.06 2021

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2021

2 kursust: 22.01 2021, 10.06 2021

3 kursust: 27.11 2020, 12.03 2021, 10.06 2021

4 kursust: 13.11 2020, 22.01 2021, 1.04 2021, 10.06 2021

5 kursust: 16.10 2020, 11.12 2020, 19.02 2021, 16.04 2021, 10.06 2021

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel – 28.05 2021

Matemaatika – 3.06 2021

Valikeksam – 9.06 2021

Valikeksami suuline osa – 9.06 – 10.06 2021

Gümnaasiumi riigieksamid:

2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 10.10 2020;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11.10 2020;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11. – 13.10 2020;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26.09 2020;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.09 – 2.10 2020;
6) matemaatika (kirjalik) – 17.10 2020

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

1) eesti keel (kirjalik) – 19.04 2021;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21.04 2021;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21. – 23.04 2021;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3.05 2021;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10. – 13.05 2021;
6) matemaatika (kirjalik) – 21.05 2021

Tasemetööd põhikoolis: 

IV klass  –  loodusõpetus 23. – 24.09 2020

                  matemaatika 30.09 – 1.10 2020

VII klass  –  loodusõpetus  21. – 22.09 2020

                  matemaatika 28. – 29.09 2020

 

Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  19.10 2020 – 25.10 2020

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2020 – 10.01 2021

Suusavaheaeg  –  22.02 2021 – 28.02 2021

Kevadvaheaeg  –  19.04 2021 – 25.04 2021

Suvevaheaeg  – 14.06 2021 – 31.08 2021

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

23.11 2020 – 27.11 2020

8.03 2021 – 12.03 2021

10.05 2021 – 14.05 2021

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2020 – 22. 12. 2020

II poolaasta – 11.01 2021 – 13.06 2021

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09 2020 – 29.11 2020

II trimester  – 30.11 2020 – 14.03 2021

III trimester  –  15.03 2021 – 13.06 2021

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2021

2 kursust: 22.01 2021, 10.06 2021

3 kursust: 27.11 2020, 12.03 2021, 10.06 2021

4 kursust: 13.11 2020, 22.01 2021, 1.04 2021, 10.06 2021

5 kursust: 16.10 2020, 11.12 2020, 19.02 2021, 16.04 2021, 10.06 2021

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel – 28.05 2021

Matemaatika – 3.06 2021

Valikeksam – 9.06 2021

Valikeksami suuline osa – 9.06 – 10.06 2021

Gümnaasiumi riigieksamid:

2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 10.10 2020;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11.10 2020;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11. – 13.10 2020;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26.09 2020;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.09 – 2.10 2020;
6) matemaatika (kirjalik) – 17.10 2020

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

1) eesti keel (kirjalik) – 19.04 2021;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21.04 2021;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21. – 23.04 2021;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3.05 2021;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10. – 13.05 2021;
6) matemaatika (kirjalik) – 21.05 2021

Tasemetööd põhikoolis: 

IV klass  –  loodusõpetus 23. – 24.09 2020

                  matemaatika 30.09 – 1.10 2020

VII klass  –  loodusõpetus  21. – 22.09 2020

                  matemaatika 28. – 29.09 2020