Õppetöö

Õppetöökorraldus


Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  25.10 2021 – 31.10 2021

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2021 – 9.01 2022

Suusavaheaeg  –  28.02 2022 – 06.03 2022

Kevadvaheaeg  –  25.04 2022 – 01.05 2022

Suvevaheaeg  – 14.06 2022 – 31.08 2022

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

22.11.2021 – 26.11.2021

07.03.2022 – 11.03.2022

09.05.2022 – 13.05.2022

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2021 – 22. 12. 2021

II poolaasta – 10.01 2022 – 13.06 2022

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2021 – 28.11.2021

II trimester  – 29.11.2021 – 13.03.2022

III trimester  – 14.03.2022 – 13.06.2022

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2022

2 kursust: 21.01.22, 10.06.22

3 kursust: 26.11.21, 11.03.22, 10.06.22

4 kursust: 12.11.21, 21.01.22, 01.04.22, 10.06.22

5 kursust: 22.10.21, 17.12.21, 18.02.22, 14.04.22, 10.06.22

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Gümnaasiumi riigieksamid:

eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  25.10 2021 – 31.10 2021

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2021 – 9.01 2022

Suusavaheaeg  –  28.02 2022 – 06.03 2022

Kevadvaheaeg  –  25.04 2022 – 01.05 2022

Suvevaheaeg  – 14.06 2022 – 31.08 2022

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

22.11.2021 – 26.11.2021

07.03.2022 – 11.03.2022

09.05.2022 – 13.05.2022

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2021 – 22. 12. 2021

II poolaasta – 10.01 2022 – 13.06 2022

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2021 – 28.11.2021

II trimester  – 29.11.2021 – 13.03.2022

III trimester  – 14.03.2022 – 13.06.2022

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2022

2 kursust: 21.01.22, 10.06.22

3 kursust: 26.11.21, 11.03.22, 10.06.22

4 kursust: 12.11.21, 21.01.22, 01.04.22, 10.06.22

5 kursust: 22.10.21, 17.12.21, 18.02.22, 14.04.22, 10.06.22

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Gümnaasiumi riigieksamid:

eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.