Õppetöö

Õppetöökorraldus


Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  -  21.10 2019 - 27.10 2019

Jõuluvaheaeg  -  23.12 2019 - 05.01 2020

Suusavaheaeg  -  24.02 2020 - 01.03 2020

Kevadvaheaeg  -  20.04 2020 - 26.04 2020

Suvevaheaeg  - 10.06 2020 - 31.08 2020

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

25.11 2019 - 29.11 2019

09.03 2020 - 13.03 2020

25.05 2020 - 29.05 2020

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  -  01.09 2019 - 01.12 2019

II trimester  -  02.12 2019 - 15.03 2020

III trimester  -  16.03 2020 - 09.06 2020

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 05.06. 2020

2 kursust: 24.01 2020, 05.06 2020

3 kursust: 29.11 2019, 13.03 2020, 05.06 2020

4. kursust: 4.11 2019, 24.01 2020, 27.03 2020, 05.06 2020

5 kursust: 11.10 2019, 13.12 2019, 14.02 2020, 16.04 2020, 05.06 2020

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel - 01.06 2020

Matemaatika - 04.06 2020

Valikeksam - 10.06 2020

Valikeksami suuline osa - 10.06 - 11.06 2020

Gümnaasiumi riigieksamid:

Eesti keel  - 20.04 2020

Inglise keel (kirjalik)  -  04.05 2020

Inglise keel (suuline)  -  05.05 - 11.05 2020

Matemaatika  -  22.05 2020

Tasemetööd põhikoolis: 

III klass  -  eesti keel 12.05 2020

IV klass  -  loodusvaldkond 01.10 - 02.10 2019

VI klass  -  eesti keel 13.05 2020

VII klass  -  loodusvaldkond 24.09 - 25.09 2019

 

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  -  21.10 2019 - 27.10 2019

Jõuluvaheaeg  -  23.12 2019 - 05.01 2020

Suusavaheaeg  -  24.02 2020 - 01.03 2020

Kevadvaheaeg  -  20.04 2020 - 26.04 2020

Suvevaheaeg  - 10.06 2020 - 31.08 2020

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

25.11 2019 - 29.11 2019

09.03 2020 - 13.03 2020

25.05 2020 - 29.05 2020

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  -  01.09 2019 - 01.12 2019

II trimester  -  02.12 2019 - 15.03 2020

III trimester  -  16.03 2020 - 09.06 2020

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 05.06. 2020

2 kursust: 24.01 2020, 05.06 2020

3 kursust: 29.11 2019, 13.03 2020, 05.06 2020

4. kursust: 4.11 2019, 24.01 2020, 27.03 2020, 05.06 2020

5 kursust: 11.10 2019, 13.12 2019, 14.02 2020, 16.04 2020, 05.06 2020

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel - 01.06 2020

Matemaatika - 04.06 2020

Valikeksam - 10.06 2020

Valikeksami suuline osa - 10.06 - 11.06 2020

Gümnaasiumi riigieksamid:

Eesti keel  - 20.04 2020

Inglise keel (kirjalik)  -  04.05 2020

Inglise keel (suuline)  -  05.05 - 11.05 2020

Matemaatika  -  22.05 2020

Tasemetööd põhikoolis: 

III klass  -  eesti keel 12.05 2020

IV klass  -  loodusvaldkond 01.10 - 02.10 2019

VI klass  -  eesti keel 13.05 2020

VII klass  -  loodusvaldkond 24.09 - 25.09 2019