Õppetöö

Õppetöökorraldus


Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  24.10.2022 – 30.10.2022 

Jõuluvaheaeg  –  22.12.2022 – 08.01.2023 

Suusavaheaeg  –  27.02.2023 – 05.03.2023

Kevadvaheaeg  –  24.04.2023 – 30.04.2023

Suvevaheaeg  – 14.06.2023 – 31.08.2023

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

21.11.2022 – 25.11.2022  

06.03.2023 – 10.03.2023

22.05.2023 – 26.05.2023

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2022 – 22. 12. 2022

II poolaasta – 09.01 2023 – 13.06 2023

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2022 – 27.11.2022

II trimester  – 28.11.2022 – 19.03.2023

III trimester  – 20.03.2023 – 13.06.2023

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2023

2 kursust: 22.01.23, 10.06.23

3 kursust: 27.11.22, 12.03.23, 10.06.23

4 kursust: 13.11.22, 23.01.23, 01.04.23, 10.06.23

5 kursust: 23.10.22, 18.12.22, 19.02.23, 16.04.23, 10.06.23

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Gümnaasiumi riigieksamid:

eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri, Distantsõppe korraldus märtsis 2021

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  24.10.2022 – 30.10.2022 

Jõuluvaheaeg  –  22.12.2022 – 08.01.2023 

Suusavaheaeg  –  27.02.2023 – 05.03.2023

Kevadvaheaeg  –  24.04.2023 – 30.04.2023

Suvevaheaeg  – 14.06.2023 – 31.08.2023

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

21.11.2022 – 25.11.2022  

06.03.2023 – 10.03.2023

22.05.2023 – 26.05.2023

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2022 – 22. 12. 2022

II poolaasta – 09.01 2023 – 13.06 2023

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2022 – 27.11.2022

II trimester  – 28.11.2022 – 19.03.2023

III trimester  – 20.03.2023 – 13.06.2023

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 10.06 2023

2 kursust: 22.01.23, 10.06.23

3 kursust: 27.11.22, 12.03.23, 10.06.23

4 kursust: 13.11.22, 23.01.23, 01.04.23, 10.06.23

5 kursust: 23.10.22, 18.12.22, 19.02.23, 16.04.23, 10.06.23

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Gümnaasiumi riigieksamid:

eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.