Dokumendid

Õppekavad


Põhikool

Üldosa

Õppekava JJG - 2021

Tunnijaotusplaan JJG põhikooli õppekava LISA 1

Ainekavad alates 2022

Eesti keel I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Inglise keel I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Saksa keel II kooliaste, III kooliaste. Vene keel III kooliaste. Kirjandus II kooliaste, III kooliaste. Matemaatika I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Loodus- ja inimeseõpetus I kooliaste. Loodusõpetus II kooliaste, III kooliaste. Inimeseõpetus II kooliaste, III kooliaste. Füüsika. Keemia. Ajalugu II kooliaste, III kooliaste. Bioloogia. Geograafia. Ühiskonnaõpetus 6. klass, 9. klass. Muusikaõpetus. Kunsti ja tehnoloogiaõpetus I kooliaste. Tehnoloogiaõpetus. Kunstiõpetus II ja III kooliasteInformaatika. Kultuurilugu 2. klass, 5. klass. Liikumisõpetus ja rütmika.

Ainekavad kuni 2021

Eesti keel, inglise keel, saksa keel, vene keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, füüsika, keemia, ajalugu, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, käsitöö ja kodundus,  liikumisõpetus ja rütmika, kunstiõpetustehnoloogiaõpetus, informaatika, kultuurilugu

I ka PDF

II ka PDF

III ka PDF

Gümnaasium

Üldosa

Õppekava JJG-2015 R 

Tunnijaotusplaan JJG gümnaasiumi õppekava LISA

Ainekavad alates 2022

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, geograafia, füüsika, keemia, bioloogia, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, kunstiõpetus, uurimiskursus, informaatika, liikumisõpetus, psühholoogia, perekonnaõpetus

Ainekavad kuni 2021

Informaatika

Gümnaasiumi ainekavad PDF

 

 

Põhikool

Üldosa

Õppekava JJG - 2021

Tunnijaotusplaan JJG põhikooli õppekava LISA 1

Ainekavad alates 2022

Eesti keel I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Inglise keel I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Saksa keel II kooliaste, III kooliaste. Vene keel III kooliaste. Kirjandus II kooliaste, III kooliaste. Matemaatika I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste. Loodus- ja inimeseõpetus I kooliaste. Loodusõpetus II kooliaste, III kooliaste. Inimeseõpetus II kooliaste, III kooliaste. Füüsika. Keemia. Ajalugu II kooliaste, III kooliaste. Bioloogia. Geograafia. Ühiskonnaõpetus 6. klass, 9. klass. Muusikaõpetus. Kunsti ja tehnoloogiaõpetus I kooliaste. Tehnoloogiaõpetus. Kunstiõpetus II ja III kooliasteInformaatika. Kultuurilugu 2. klass, 5. klass. Liikumisõpetus ja rütmika.

Ainekavad kuni 2021

Eesti keel, inglise keel, saksa keel, vene keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, füüsika, keemia, ajalugu, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, käsitöö ja kodundus,  liikumisõpetus ja rütmika, kunstiõpetustehnoloogiaõpetus, informaatika, kultuurilugu

I ka PDF

II ka PDF

III ka PDF

Gümnaasium

Üldosa

Õppekava JJG-2015 R 

Tunnijaotusplaan JJG gümnaasiumi õppekava LISA

Ainekavad alates 2022

Eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, geograafia, füüsika, keemia, bioloogia, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, kunstiõpetus, uurimiskursus, informaatika, liikumisõpetus, psühholoogia, perekonnaõpetus

Ainekavad kuni 2021

Informaatika

Gümnaasiumi ainekavad PDF