Õppetöö

Õppenõukogud


Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2020/2021 õppeaastal

28. august 2020

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2019/ 2020. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2019/2020. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2020/2021. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2020/ 2021. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

26. november 2020

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

11. märts 2021

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

8. juuni 2021

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

16. juuni 2021

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2020

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2020/2021. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2021/2022. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2021/ 2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2021/ 2022. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2020/2021 õppeaastal

28. august 2020

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2019/ 2020. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2019/2020. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2020/2021. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2020/ 2021. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

26. november 2020

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

11. märts 2021

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

8. juuni 2021

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

16. juuni 2021

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2020

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2020/2021. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2021/2022. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2021/ 2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2021/ 2022. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.