Õppetöö

Õpiabi


Õpiabi on õpilase arengu toetamiseks suunatud eripedagoogilise või logopeedilise  abi osutamine, õpilase õpetamine kuni 6 õpilasega rühmas / klassis,  et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis. 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on õpiabi tunnid tunniplaanis koormusnormi ületavad tunnid ning õpiabi saavad vaid need õpilased, kelle vanemad on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

Õpilase individuaalse arengu järgimise kaart - kaart

 

 

Õpiabi on õpilase arengu toetamiseks suunatud eripedagoogilise või logopeedilise  abi osutamine, õpilase õpetamine kuni 6 õpilasega rühmas / klassis,  et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis. 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on õpiabi tunnid tunniplaanis koormusnormi ületavad tunnid ning õpiabi saavad vaid need õpilased, kelle vanemad on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

Õpilase individuaalse arengu järgimise kaart - kaart