Meie koolist

KKK


Korduma kippuvad küsimused

Lastevanemate küsimused, mis kerkisid üles lastevanemate koosolekutel oktoobris 2020
1. E-kooli täitmise kellaaeg?

Momendil on 18.00 kodukorras. Muudame 16.00 peale. Kodukorras on kirjas, 1. - 6. klass täidavad päevikut ja neil on kodune töö päevikus.

2. Tunniplaanis võõrkeeled järjestikku

Paraku kõiki soove ei saa arvestada. Saksa keel ja inglise keel ei ole üksteisest nii erinevad, et nad ei võiks kõrvuti asetseda ühel päeval. Pigem võiks arvata, et selline lahendus isegi toetab mõlema keele omandamist.

3. Märkustesse konkreetselt kirja panna, mis juhtus

Palume õpetajatel veelkord ja veelkord märkused põhjalikult sõnastada. See on kooli poolne nõue

4. Miks on kaks erinevat koori?

Antud olukord  see esialgne lahendus olukorrale, et kõiki õpilasi kohelda võrdselt. Samas oleme andnud ka selged suunised, et teine koor ei saa jääda ning tuleb leida sellele alternatiivseid tegevusi õpilastele.

5. Varem info üles, kui tunnid toimuvad sees või väljas. Rütmika ja kehalise erinevus?

Õpetaja kirjutab eKooli varem info üles, kas tunnid toimuvad sees või väljas. Erinevus rütmikal ja kehalisel kasvatusel - siin saavad vast ikka vastata õpetajad. Momendil ei ole meil ainekavas eraldi rütmikat kodulehel olemas. I trimestril  teevad õpetajad mõlemas tunnis liikumist. II trimestril peaks toimima hakkama rütmika pool, kui õpilased hakkavad võimlas tunnis käima.

6. Õpetaja haigena tööl?

Koolis ei ole haiget õpetajat olnud. Kõik haigustunnustega õpetajad on jäänud koju ja edastanud materjalid asendajale või viinud läbi veebitunni. Kodus olnud õpetaja on teinud koroona testid ning need on osutunud negatiivseks. Vastavalt Terviseametile juhistele võib negatiivse teisti tulemuse korral naasta tööle.

7. Loodusõpetuse tasemetöö?

Püüame leida alternatiiv, et lapsevanemad saaksid teada, mis tasemel nende laste loodusteaduse teadmiste tase on. Kasutame selleks eelnevate aastate EIS keskkonnas olevaid tasemetöid

8. Jalgrattaeksam nendele, kes eelmisel aastal ei saanud teha?

Kevadel sooritavad

9. Laiendatud hoolekogu.

Lapsevanemad peavad esitama oma kandidaadid klassikoosolekutel ja probleem on lahendatud.

10. Lapsevanemate soovil klassikoosolekud

Tehakse järjest. Praeguse olukorra raames toimivad koosolekud veebipõhiselt.

11. Kas 9. klassi lõpueksamid toimuvad?

Eksamid toimuvad. Kooli kodulehel on toimumisajad kirjas. Kui aga koroonast tingituna olukord muutub ja seoses sellega eksamid ära jäetakse.

Korduma kippuvad küsimused

Lastevanemate küsimused, mis kerkisid üles lastevanemate koosolekutel oktoobris 2020
1. E-kooli täitmise kellaaeg?

Momendil on 18.00 kodukorras. Muudame 16.00 peale. Kodukorras on kirjas, 1. - 6. klass täidavad päevikut ja neil on kodune töö päevikus.

2. Tunniplaanis võõrkeeled järjestikku

Paraku kõiki soove ei saa arvestada. Saksa keel ja inglise keel ei ole üksteisest nii erinevad, et nad ei võiks kõrvuti asetseda ühel päeval. Pigem võiks arvata, et selline lahendus isegi toetab mõlema keele omandamist.

3. Märkustesse konkreetselt kirja panna, mis juhtus

Palume õpetajatel veelkord ja veelkord märkused põhjalikult sõnastada. See on kooli poolne nõue

4. Miks on kaks erinevat koori?

Antud olukord  see esialgne lahendus olukorrale, et kõiki õpilasi kohelda võrdselt. Samas oleme andnud ka selged suunised, et teine koor ei saa jääda ning tuleb leida sellele alternatiivseid tegevusi õpilastele.

5. Varem info üles, kui tunnid toimuvad sees või väljas. Rütmika ja kehalise erinevus?

Õpetaja kirjutab eKooli varem info üles, kas tunnid toimuvad sees või väljas. Erinevus rütmikal ja kehalisel kasvatusel - siin saavad vast ikka vastata õpetajad. Momendil ei ole meil ainekavas eraldi rütmikat kodulehel olemas. I trimestril  teevad õpetajad mõlemas tunnis liikumist. II trimestril peaks toimima hakkama rütmika pool, kui õpilased hakkavad võimlas tunnis käima.

6. Õpetaja haigena tööl?

Koolis ei ole haiget õpetajat olnud. Kõik haigustunnustega õpetajad on jäänud koju ja edastanud materjalid asendajale või viinud läbi veebitunni. Kodus olnud õpetaja on teinud koroona testid ning need on osutunud negatiivseks. Vastavalt Terviseametile juhistele võib negatiivse teisti tulemuse korral naasta tööle.

7. Loodusõpetuse tasemetöö?

Püüame leida alternatiiv, et lapsevanemad saaksid teada, mis tasemel nende laste loodusteaduse teadmiste tase on. Kasutame selleks eelnevate aastate EIS keskkonnas olevaid tasemetöid

8. Jalgrattaeksam nendele, kes eelmisel aastal ei saanud teha?

Kevadel sooritavad

9. Laiendatud hoolekogu.

Lapsevanemad peavad esitama oma kandidaadid klassikoosolekutel ja probleem on lahendatud.

10. Lapsevanemate soovil klassikoosolekud

Tehakse järjest. Praeguse olukorra raames toimivad koosolekud veebipõhiselt.

11. Kas 9. klassi lõpueksamid toimuvad?

Eksamid toimuvad. Kooli kodulehel on toimumisajad kirjas. Kui aga koroonast tingituna olukord muutub ja seoses sellega eksamid ära jäetakse.