Meie koolist

Ainevaldkonnad


Järva-Jaani Gümnaasiumis on juhtkonnale abiks ellu kutsutud ainevaldkondade töögrupid

 

LIIKMED 2022 – 2023

Ele Hallimäe – reaal- ja loodusainete valdkonna juht

Karoli Vilbu – loov- ja sotsiaalainete valdkonna juht

Mart Piiroja – keelte valdkonna juht

Külli Kärner – klassiõpetajate valdkonna juht

 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on juhtkonnale abiks ellu kutsutud ainevaldkondade töögrupid

 

LIIKMED 2022 – 2023

Ele Hallimäe – reaal- ja loodusainete valdkonna juht

Karoli Vilbu – loov- ja sotsiaalainete valdkonna juht

Mart Piiroja – keelte valdkonna juht

Külli Kärner – klassiõpetajate valdkonna juht