Meie koolist

Ainevaldkonnad


Järva-Jaani Gümnaasiumis on juhtkonnale abiks ellu kutsutud ainevaldkondade töögrupid

 

LIIKMED 2020 – 2021

Ele Hallimäe – loodusainete valdkonna juht

Deivi Teppan – oskusainete valdkonna juht

Ülle Jääger – sotsiaalainete valdkonna juht

Erik Vilbu – keelte valdkonna juht

Triin Tiisler – klassiõpetajate valdkonna juht

 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on juhtkonnale abiks ellu kutsutud ainevaldkondade töögrupid

 

LIIKMED 2020 – 2021

Ele Hallimäe – loodusainete valdkonna juht

Deivi Teppan – oskusainete valdkonna juht

Ülle Jääger – sotsiaalainete valdkonna juht

Erik Vilbu – keelte valdkonna juht

Triin Tiisler – klassiõpetajate valdkonna juht