Vastuvõtt

Kaugõpe JJG-s


Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond võtab vastu täisealisi ja üle 17-aastaseid õpilasi õppima mittestsionaarses õppevormis.

Avalduste vastuvõtt kooli kantseleis koos eelneva kooli lõpudokumentidega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumis varem õppinutel väljavõte õpilasraamatust ja/või õpinguraamatust)

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond võtab vastu täisealisi ja üle 17-aastaseid õpilasi õppima mittestsionaarses õppevormis.

Avalduste vastuvõtt kooli kantseleis koos eelneva kooli lõpudokumentidega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumis varem õppinutel väljavõte õpilasraamatust ja/või õpinguraamatust)