Dokumendid

Dokumendid


Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord - Kord

Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemaga  -  Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemagaArenguvestluse tulemused.

Kaebuste ja arvamuste käsitlemise kord  -  Kord.

Ametijuhendid  -  Õpetaja ametijuhendKlassijuhataja ametijuhendTugiisiku/abiõpetaja/õpiabiõpetaja ametijuhend.

Tunnustamise kord  -  Tunnustamine.

Dokumendiregister  -   delta.andmevara.ee

Palgajuhend - Järva-Jaani Gümnaasiumi / Peetri Kooli palgajuhend

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord - Kord

Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemaga  -  Arenguvestlused õpilase ja lapsevanemagaArenguvestluse tulemused.

Kaebuste ja arvamuste käsitlemise kord  -  Kord.