Vastuvõtt

Vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumisse


Järva-Jaani Gümnaasium ootab 10. klassi särasilmseid ja õpihimulisi noori õppureid.  10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi ja vestluse tulemuste alusel. 

21. aprillil 2023. aastal sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS). Test toimub koolides ja koosneb kolmest osast - eesti keele ja matemaatika, inglise keele ning loodusainete osast. 10. klassi kandideerimiseks tuleb esitada taotlus perioodil 14. - 28. märts 2023. a.

Gümnaasiumi sisseastumistesti ajakava, testi sisu, testi info õpilasele

Õpilaste vastuvõtt

Järva-Jaani Gümnaasiumi

1.-12. klassi

kell 9.00-13.00

või digitaalselt aadressil

kool@jjaani.edu.ee

eva.arusalu@jjaani.edu.ee

Järva-Jaani Gümnaasium ootab 10. klassi särasilmseid ja õpihimulisi noori õppureid.  10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi ja vestluse tulemuste alusel. 

21. aprillil 2023. aastal sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS). Test toimub koolides ja koosneb kolmest osast - eesti keele ja matemaatika, inglise keele ning loodusainete osast. 10. klassi kandideerimiseks tuleb esitada taotlus perioodil 14. - 28. märts 2023. a.

Gümnaasiumi sisseastumistesti ajakava, testi sisu, testi info õpilasele

Õpilaste vastuvõtt

Järva-Jaani Gümnaasiumi

1.-12. klassi

kell 9.00-13.00

või digitaalselt aadressil

kool@jjaani.edu.ee

eva.arusalu@jjaani.edu.ee