Järva-Jaani Gümnaasiumi pressiteade

Loe teadet siin

Postitatud Teated

plakat

Postitatud Teated

On alanud õpilaste vastuvõtt I klassi

Palume 2016. aasta 1.septembril koolitulevate laste vanematel registreerida laps kooli nimekirja hiljemalt 20. juuniks 2016.

Registreerimisel tuleb esitada 

1) lapse sünnitunnistus / isikutunnistus (koopia tehakse kohapeal)

2) taotluse esitaja, kelleks on lapse seaduslik esinadaja,  isikut tõendav dokument

3) lapse tervisetõend

4) üks foto õpilaspileti väljastamiseks

Avaldus kooli astumiseks

Postitatud Teated

ABITURIENTIDELE HELISES VIIMANE KOOLIKELL

IMGP8798

Postitatud Teated

Selgusid Leili Andre nimelise loomingukonkursi tublimad

DSC00711

Jaan-Markus Järva tutvustamas Leili Andre elulugu

Leili Andre nimelise omaloomingukonkursi tulemused 2016

Üldteema „Eesti elust regivärssides“

Kokku laekus 48 luuletust Aravete Keskkoolist, Imavere Põhikoolist,  Järva-Jaani Gümnaasiumist, Paide Gümnaasiumist ja Türi Põhikoolist. Tulemusi hindas žürii koosseisus Anu Mägi, Marika Tamm, Ene Reinla, Marge Terras, Evi Talkis.

I-III klass, töid laekus 7

I koht   I klassi ühistöö                   „Hõbedased laululinnud“          Imavere Põhikool, õp Ann Roots

II koht Joosep Jürsissaar III kl        „Eesti elu regivärssides“         Imavere Põhikool, õp Margit Reinpõld

III koht  Leida Riin Loog  III kl          „Eesti elu regivärssides“         Imavere Põhikool, õp Margit Reinpõld

IV – VII klass, töid laekus 25

I koht   Kristjan Nugis Vib               „Eesti laulu võitjale“               Paide Gümnaasium, õp Kairit Wirth

II koht Brigita Berg VI kl                 „Eesti elu“                             Türi Põhikool, õp Anneli Talviste

III koht            Merilin Võti VI kl      „Regivärss“                           Järva-Jaani Gümnaasium, õp Urve Talvik

Äramärgitud tööd

Ove Rasmus Radala 5.kl                 „Eesti elu regivärssides“         Türi Põhikool, õp Aili Avi

VII- IX klass, töid laekus 11

I koht   Maria Laur, 8 kl                     „Eesti elu regivärssides“         Türi Põhikool, õp Anneli Talviste

II koht Johannes Laur, 8 kl                „Eesti elu“                              Türi Põhikool, õp Anneli Talviste

III koht            Anette Meri, 7 kl        „Sinine, must ja valge“             Türi Põhikool, õp Anneli Talviste

X- XII klass, töid laekus 5

I koht   Ats Ojakõiv, 12. kl                 XXX                                      Järva-Jaani Gümnaasium, õp Marika Tamm

II koht Eve Kirsipuu, 12. kl                „Tänapäiva mehepojad“            Aravete Keskkool, õp Mailis Tarendi

III koht            Janeli Ait, 12. kl         „Eesti elu regivärssides“          Järva-Jaani Gümnaasium, õp Marika Tamm

Äramärgitud tööd

Annes Kreek, 12. kl                           XXX                                    Järva-Jaani Gümnaasium, õp Marika Tamm

Kõiki nimetatud õpilasi ja juhendajaid oodatakse autasustamisele Järva-Jaani Gümnaasiumi aulasse  15. aprillil kell 11.00 

Postitatud Teated

Jalgpall kooli

Esmaspäeval – 04.04 algusega 10.50 toimub võimlas 1. – 5. klassidele üritus "Jalgpall kooli". Palume õpilastel kaasa võtta dressid, siis saab võimlas kahe tunni jooksul programmis ise edukalt osavõtta!

Postitatud Teated

Järva-Jaanis moodustati “uus valitsus”

18. märtsil 2016 toimu Järva-Jaani Gümnaasiumis riigikogu valimiste simulatsioonmäng, mille eestvedajaks oli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Priit Dieves. Külas olid nõunikena riigikogu liikmed Mihkel Raud (SDE), Siret Kotka (KE); Jaak Madison (EKRE); Helir-Valdor Seeder (IRL), Külliki Kübarsepp (EVA),  Mati Raidma (RE).

DSC00660

Mängu lõpuks nimetas president Janeli Ait ametisse järgmised ministrid: kaitseminister  Kaisa Susi; sotsiaalminister Raul Maasik, maaeluminister Anna-Marie Kellner (EVA); justiitsminister Merilin Võti, haridusminister Elly Paju, kultuuriminister Erika Kirss, majandusminister Lizette Kassmann, regionaalminister Raido Selge, riigihaldusminister Liis Mändmets (IRL); rahandusminister Elena Pruuli; siseminister Martin Läänesaar, ettevõtlusminister Triinu Piiroja, välisminister Marten Vaas (RE)

DSC00662

Foto koos Eesti Vabariigi riigikogu liikmetega. Mängu käiku vaata uudiste rubriigist!

Postitatud Teated

Ootame külla!

LAHTISTE USTE PÄEVAD

OOTAME LAPSEVANEMAID TUNDIDESSE

17. märtsil  kell 8.00 – 13.30  

18. märtsil (I- III kl) kl 8.00- 11.35

 

REEDEL, 18. märtsil kell 8.00 – 13.00 toimub  SIMULATSIOONIMÄNG RIIGIKOGU LIIKMETEGA,

kuhu võivad vaatlejatena tulla ka lapsevanemad. 

 

HEA PÕHIKOOLI LÕPETAJA JA GÜMNASIST!

OOTAME SIND KOOLIGA TUTVUMA

17. märtsil 2016 kell 13:00 VÕI 18. märtsil 2016 kell 12:00

Tutvustame siseturvalisuse  ja tursimi eelkutseõppe suundi ning nendega seonduvaid võimalusi; tutvume kooliga ja õppehoonetega ning ööbimisvõimalustega hostelis.

Kui oled juba praegu otsustanud, siis edasta 18. märtsiks meile essee teemal „Minu õpimotivatsioon gümnaasiumis“ (arvutikirjas p 12 A4 lehel) aadressile kool@jjaani.edu.ee

ning kohtume Sinuga 23.03.2016 lühikesel vestlusel.

JÄRVA-JAANI KOOLIPERE  OOTAB TEID!

Postitatud Teated

Vastuvõtt gümnaasiumisse 2016

KINNITATUD

Järva-Jaani Gümnaasiumi

direktori 26.02.2016 käskkirjaga

nr 1.1-1/2

Järva-Jaani Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

 1. ÜLDSÄTTED

  1. 1. Korra kehtestamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 25. septembri 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" ning „Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus“ (§ 16), vastu võetud 30.12.2010 nr 26.
 2. GÜMNAASIUMIÕPILASEKS ASTUMINE

  1. 1. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus, kusjuures lõputunnistuse hinded peavad statsionaarses  õppes olema  vähemalt rahuldavad ja head.
  2. 2. Järva-Jaani Gümnaasiumisse võetakse vastu õpilasi 2016/2017. aastal õpingute esmakordseks alustamiseks gümnaasiumis põhikooli õpitulemuste, motivatsioonikirja  ja vestluse tulemuste põhjal, siseturvalisuse erialale soovijal tuleb  sooritada  ka füüsilised katsed.
  3. 3. Järva-Jaani Gümnaasium täidab alates 2016/17. õppeaastast  kuni 30 kohta klassikomplekti kohta.
  4. 4. Gümnaasiumis on õpilastel võimalik valikute kaudu kujundada oma õppesuund kasutades kursusi eelkutse turismiõppes, siseturvalisuse alal või traditsioonilise suuna õppeainete omandamise teel. Eelkutseõppe grupi avamise eelduseks on vähemalt 12 õpilase sooviavaldus.
  5. 5. Kui kandideerija on oma varasemate õpingute jooksul sooritanud üldfüüsilise testi, siis  on tal võimalus taotleda vabastust siseturvalisuse eelkutseõppe füüsilise testi sooritamisest. Eelnev füüsilise testi sooritamine peab olema tõendatud eelmisest koolist väljastatud  kirjaga.
  6. 6. Gümnaasiumisse  eelregistreerimine toimub kevadel lahtiste uste päeval.
 3. MOTIVATSIOONIESSEE

  1. 1. Motivatsiooniessee  on eelduseks, et õpilane soovib asuda õppima just Järva-Jaani Gümnaasiumisse. Motivatsiooniessees märgitakse olulised andmed enda kohta, põhjendatakse, miks õpilane soovib õppida gümnaasiumiastmes, millised on tema üldisemad ja valdkonnapõhised huvid ning ootused ning missugused on olnud tema senised saavutused ühes või teises valdkonnas. Võiks ära märkida ka kaugemad eesmärgid, mis näitab, et õpilane peab vajalikuks gümnaasiumihariduse omandamist ning vastavaid teadmisi eelkutseõppe kursustest. 2016/2017. aastal oodatakse motivatsiooniesseesid teemal
 4. 2. Eelregistreerimise motivatsiooniessee tuleb saata kooli meiliaadressile kool@jjaani.edu.ee hiljemalt 20. märtsiks 2016 kell 00.00. Hilisemate valikute korral oodatakse motivatsiooniessee 16. juuniks. Kõik motivatsiooniesseed registreeritakse.
 5. 3. Vabade kohtade olemasolu korral aktsepteeritakse 15. augustiks laekunud motivatsiooniesseesid, misjärel määratakse õpilasele vestluse aeg.
 6. 4. Motivatsiooniessee lugemiseks moodustab direktor vastuvõtukomisjoni gümnaasiumi õpetajatest ning kooli juhtkonna liikmetest, kes otsustavad vestlusele kutsumise märtsis, juunis või augustis.
 7. 5. Kool säilitab sisseastujate motivatsiooniesseed kuni õpilase gümnaasiumi lõpetamiseni.
 8. FÜÜSILISED KATSED

  1. 1. Füüsilised testid  koosnevad 3,2 km jooksust, kahe minuti jooksul sooritatud toenglamangus käte kõverdamisest  kahe minuti jooksul tõustakse istesse tõusmisest.
  2. 2. Füüsilise testi tulemused ei määra õpilase vastu võtmist või mitte vastu võtmist, vaid annab ülevaate õpilase füüsilisest võimekusest, mille alusel hakatakse tema füüsilist toonust tõstma, et õpilane suudaks edukalt sooritada sisseastumise katsed Sisekaitseakadeemiasse.                                                                                                
 9. VESTLUSED

  1. 1. Kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt kooli poolt koostatud eelistustele
  2. 2. Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk eKoolist/Stuudiumist
  3. 3. Õpilasele edastatakse vestlusele tuleku aeg eelregistreerimisel hiljemalt 22. märtsi 2016 hommikuks; juunis 17.06.16 hommikuks ning augustis 19.08.16 hommikuks.
  4. 4. Kui õpilaskandidaat ei saa mõjuval põhjusel osaleda vestlusel etteantud ajal, siis tuleb tal sellest teatada kooli e-posti aadressile või helistada hiljemalt vestluseks ettenähtud päeva hommikul kella 10.00-ks ning talle määratakse uus aeg. Kui kandideerija ei teavita vestlusele mitteilmumisest, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
  5. 5. Vestluse tulemused teatatakse õpilasele meili teel või sõnumiga telefonile (vastavalt õpilase soovile). Lisaks pannakse õpilaste pingerida ülesse Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleheküljele.
 10. DOKUMENDID

  1. 1. Järva-Jaani gümnaasiumis õpingute  alustamiseks esitab õpilaskandidaat (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) juunis või augustis, kuid hiljemalt 21. augustiks
 •  avalduse kooli vastuvõtuks (avalduse blankett on kättesaadav kooli koduleheküljel),
 • õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht), millest tehakse koolis koopia,
 • õpilase tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest;
 • ID-kaardi (passi)  või sünnitunnistuse, millest tehakse kohapeal koopia;
 • kaks fotot 3 x 4 õpinguraamatu ja õpilaspileti tarvis

  1. 2. Gümnaasiumisse õppima asumiseks ühest koolist teise üleminekul enne õppeperioodi lõppu, esitab õpilane taotluse, millele lisatakse p 5.1. loetletud dokumentidele veel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu või klassitunnistuse jooksva õppeaasta kursuste hinded.
  2. 3. Kooli direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi.
 1. Käskkiri jõustub 1. märtsil 2016. a

 

 

 

Postitatud Teated

Artikkel Õpetajate Lehes 19.02.2016

Kannapööre kaitseväest koolijuhiks

http://opleht.ee/29399-kannapoore-kaitsevaest-koolijuhiks/

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast